Tháng 22024

Áo dài Việt Nam, từ di sản văn hóa đến đời sống hiện đại

Áo dài là loại trang phục mang truyền thống và bản sắc của dân tộc Việt Nam, được lưu truyền từ đời này sang đời khác, với sự phát triển, cách tân và thay đổi qua các thời kỳ theo hướng đẹp hơn và tiện dụng hơn trong đời sống hàng ngày. Ngày nay, áo dài được xem như là quốc phục của Việt Nam.

  • Chia sẻ: