2010

ASEAN phát triển mạnh mẽ và thực chất hơn

Trong năm qua, ASEAN đã nỗ lực thực hiện Lộ trình xây dựng Cộng đồng và triển khai Hiến chương ASEAN; tăng cường quan hệ với các đối tác; thúc đẩy hợp tác vì hòa bình, an ninh, phát triển bền vững và ứng phó hiệu quả với các thách thức toàn cầu; và tăng cường đoàn kết, nâng cao vị thế, và bảo đảm vai trò trung tâm của ASEAN ở khu vực.

 

  • Chia sẻ: