2023

Ban hành các Quy định mới về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

[Ảnh trên: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì Phiên họp thứ 23 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Ảnh: Phương Hoa - TTXVN]

Các Quy định 114-QĐ/TW, 131-QĐ/TW, 132-QĐ/TW của Bộ Chính trị thể hiện quyết tâm của Đảng, Nhà nước tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác cán bộ; kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực, đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, bị khởi tố, xét xử. Đặc biệt, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng SCB và các đơn vị khác, 23 cán bộ thanh tra, kiểm toán đã bị khởi tố; phát hiện số tiền nhận hối lộ của một cá nhân lên tới 5,2 triệu USD - lớn nhất từ trước đến nay.

  • Chia sẻ: