Các loại hình âm nhạc cổ Việt Nam là Di sản Văn hóa Thế giới

Việt Nam là một quốc gia đa sắc tộc, mỗi một dân tộc đều có phong tục, tập quán, ngôn ngữ và đặc biệt là nền âm nhạc mang bản sắc riêng với các làn điệu dân ca, nhạc cụ phong phú và độc đáo.

Thật tự hào vì chúng ta có tới 7 loại hình âm nhạc cổ truyền đã được Tổ chức Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Liên hợp quốc (UNESCO) ghi danh vào Danh sách Các di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, gồm: Nhã nhạc - Nhạc Cung đình Triều Nguyễn; Không gian văn hóa Cồng chiêng Tây Nguyên; Dân ca Quan họ Bắc Ninh; Hát Ca trù; Hát Xoan Phú Thọ; Nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ; Dân ca Ví, Dặm Nghệ Tĩnh.

  • Chia sẻ: