Tháng 22011

Chiến dịch đưa hơn 10.000 lao động từ Libya về nước

Trước bất ổn chính trị ở Libya (Libi), từ 23/2 đến 4/4/2011, Việt Nam đã đưa hơn 10.000 lao động từ Libya về nước an toàn. Phần lớn lao động trở về thông qua cầu hàng không qui mô lớn nhất từ trước đến nay.

 

  • Chia sẻ: