Tháng 12024

Chiến thắng chế độ diệt chủng Pol Pot là thắng lợi của tình đoàn kết Việt Nam-Campuchia

Cách đây 45 năm (ngày 7/1/1979), Quân tình nguyện Việt Nam cùng Mặt trận Đoàn kết Dân tộc cứu nước Campuchia đã tiến hành cuộc chiến tranh tự vệ thần tốc, đưa đến thắng lợi lịch sử giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng Pol Pot. Đây chính là biểu tượng của tình đoàn kết, gắn bó, hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa hai dân tộc Việt Nam-Campuchia; khẳng định chính nghĩa và đóng góp vào những lý tưởng cao đẹp của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

[Ảnh trên: Nhân dân Thủ đô Phnom Penh tiễn đơn vị quân tình nguyện Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trở về Tổ quốc (6/1984). Ảnh: TTXVN]
  • Chia sẻ: