Tháng 42024

Chiến thắng Điện Biên Phủ dưới góc nhìn quốc tế

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 7/5/1954 không chỉ ảnh hưởng đến tiến trình lịch sử Việt Nam mà còn góp phần làm thay đổi cục diện thế giới, mở đường cho phong trào giành độc lập dân tộc của các nước thuộc địa và phụ thuộc.

[Ảnh trên: Báo chí thế giới ca ngợi chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh TTXVN]

Tại Hội thảo quốc tế "Chiến thắng Điện Biên Phủ, sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại" (ngày 5/5/2014), Tiến sĩ Christian C.Lentz (Đại học North Carolina Chapel Hill, Hoa Kỳ) cho rằng, trận Điện Biên Phủ đã làm thay đổi thế giới. Hơn thế, chiến thắng này cũng có tác động lan tỏa, khích lệ các dân tộc bị áp bức khác phải quyết tâm hơn để đấu tranh chống chế độ đế quốc.

Theo Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự, đây là nhận định hoàn toàn xác đáng, Chiến thắng Điện Biên Phủ đã tác động trực tiếp và gián tiếp đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi, châu Mỹ Latinh, cổ vũ nhân dân các nước thuộc địa vùng dậy đấu tranh giành độc lập tự do.

  • Chia sẻ: