Tháng 52024

Chiến thắng Điện Biên Phủ - thắng lợi của bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng, quân và dân ta đã làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu", kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương. Thắng lợi đó là sự kết tinh của nhiều yếu tố, trong đó có sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, với sự tham gia của nhiều lực lượng hướng về Điện Biên Phủ, dồn sức vì Điện Biên Phủ.

(Ảnh trên: Du khách tham quan bức tranh panorama Chiến dịch Điện Biên Phủ tại Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN)

Bên cạnh lực lượng quân chủ lực, khoảng 10 vạn người gồm: lực lượng dân công, thanh niên xung phong và các lực lượng khác đã tham gia Chiến dịch, trên tinh thần tất cả tập trung cho Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong hơn 200 ngày, từ tháng 11/1953 đến tháng 5/1954, hơn 261.500 dân công hỏa tuyến, trong đó có 18.200 cán bộ, đội viên, thanh niên xung phong trực tiếp tham gia, làm mới 89km đường và sửa chữa hơn 500km đường giao thông...

Quân và dân các địa phương đã huy động 21.000 xe đạp thồ, 11.800 thuyền bè, 1.800 mảng nứa, hơn 750 xe thô sơ,... để vận chuyển hơn 30.700 tấn lương thực, thực phẩm, vũ khí, quân dụng... phục vụ chiến dịch.

Đồng bào Tây Bắc đã giao cả những rẫy lúa, nương ngô cho các đơn vị thu hoạch, để bộ đội ăn no, đánh thắng. Nhiều vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn giã gạo ban đêm nuôi bộ đội,... góp phần trực tiếp cùng quân, dân cả nước đập tan tập đoàn cứ điểm vốn được coi là “pháo đài bất khả xâm phạm”, làm nên Chiến thắng Điện Biên Phủ.

 


  • Chia sẻ: