Tháng 122023

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”: biểu tượng của ý chí, bản lĩnh và trí tuệ Việt Nam

Trong 12 ngày đêm (từ ngày 18 đến 29/12/1972), quân và dân Thủ đô đã anh dũng chiến đấu, đập tan cuộc tập kích chiến lược bằng đường không của đế quốc Mỹ phá hoại miền Bắc Việt Nam, lập nên Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên phủ trên không”, buộc chính phủ Mỹ phải ký Hiệp định Paris, chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam, góp phần tiến tới giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc.

(Ảnh trên: Trận địa pháo cao xạ của tự vệ Xí nghiệp xe ca khu phố Ba Đình (Hà Nội) bắn máy bay Mỹ trong đêm tháng 12/1972. Ảnh: Minh Lộc – TTXVN)

Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” như một bản anh hùng ca vĩ đại của dân tộc ta trong thế kỷ XX; một trong những chiến công oanh liệt trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc. Chiến thắng “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không” mãi mãi là biểu tượng về bản lĩnh, trí tuệ của con người Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh.


  • Chia sẻ: