Tháng 42024

Chống khai thác thủy sản bất hợp pháp và phát triển bền vững ngành thủy sản

Ngày 10/4/2024, Ban Bí thư ban hành Chỉ thị 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) và phát triển bền vững ngành thủy sản. Ngày 22/4/2024, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW.

 [Ảnh trên: Tàu khai thác thủy sản neo đậu tại thị trấn Rạch Gốc, huyện Ngọc Hiển (Cà Mau). Ảnh: Hồng Đạt-TTXVN]

Từ năm 2017, khi nhận cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC), Việt Nam đã nhận thức được những tác động tiêu cực của vấn đề này đối với phát triển ngành thủy sản lâu dài.

Từ đó đến nay, vấn đề này càng được nhận thức sâu sắc và đầy đủ từ cấp ủy Đảng đến hệ thống chính trị, các địa phương, nhận thức của ngư dân, người lao động có liên quan; hành động cũng ngày càng mạnh mẽ, tích cực hơn.

Tại Hội nghị trực tuyến quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 32-CT/TW của Ban Bí thư với 28 tỉnh, thành phố có biển tổ chức ngày 22/4/2024, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đề nghị các Bộ, ngành liên quan cũng như các địa phương thể hiện quyết tâm cao để gỡ bỏ cảnh báo “thẻ vàng” trong năm 2024. Trong đó, trách nhiệm đầu tiên là các cơ quan, tổ chức, các địa phương có liên quan, các đội tàu cá, hợp tác xã, ngư dân, người lao động, trước hết là trách nhiệm của người đứng đầu.

  • Chia sẻ: