2015

Chuyển biến tích cực trong công tác cải cách tư pháp

Năm 2015, công tác cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực trong việc xây dựng luật pháp, tổ chức bộ máy các cơ quan tư pháp và bổ trợ tư pháp theo hướng nâng cao hiệu quả phòng ngừa vi phạm pháp luật, tăng cường chống oan sai và bảo vệ quyền con người… Việc công khai xin lỗi, bồi thường đối với người bị kết án oan, được đông đảo dư luận đồng tình, hoan nghênh.

 

  • Chia sẻ: