Tháng 42019

Công bố bức ảnh đầu tiên về hố đen trong vũ trụ

Các nhà khoa học thuộc nhóm Event Horizon Telescop Collaboration ngày 10/4/2019 công bố hình ảnh đầu tiên về hố đen trong vũ trụ. Hố đen này nằm ở trung tâm dải thiên hà khổng lồ M87, cách Trái Đất khoảng 55 triệu năm ánh sáng và có khối lượng gấp khoảng 6,6 tỷ lần khối lượng Mặt trời. Hình ảnh hố đen được chụp từ 8 kính viễn vọng trên toàn cầu - từ các núi lửa ở Hawaii (Ha-oai, Mỹ) tới sa mạc Atacama (A-ta-ca-ma) ở Chile, đến tận Nam Cực và châu Âu. Đây là một phát hiện đột phá, được cho có thể kiểm chứng thuyết tương đối của nhà bác học Albert Einstein.

 

  • Chia sẻ: