2012

Cuộc khủng hoảng tại Syria leo thang nghiêm trọng

Tình trạng xung đột giữa lực lượng ủng hộ Tổng thống Syria Basa Al-Assad (Baxa An Átxát) và phe đối lập ở nước này leo thang nghiêm trọng làm hơn 42.000 người thiệt mạng, hơn 3 triệu người phải đi lánh nạn. Các nước lớn vẫn bất đồng và chia rẽ sâu sắc, trong khi Liên hợp quốc chưa đưa ra được giải pháp hữu hiệu cho cuộc khủng hoảng.

 

  • Chia sẻ: