Tháng 102023

Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng thế giới

Ngày 26/10/2023, Tổ chức xếp hạng Times Higher Education (THE) đã công bố kết quả xếp hạng theo lĩnh vực–World University Ranking by Subjects 2024 (THE WUR by Subjects 2024). Đây là bảng xếp hạng các trường đại học theo 11 nhóm lĩnh vực đào tạo. Ở kỳ xếp hạng 2024, Đại học Quốc gia Hà Nội có thêm 2 nhóm lĩnh vực được xếp hạng so với kỳ xếp hạng 2023, nâng số lượng nhóm lĩnh vực được xếp hạng lên 8/11 nhóm lĩnh vực.

Hai nhóm lĩnh vực mới của Đại học Quốc gia Hà Nội được xếp hạng là: Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) và Giáo dục (Education). Trong đó, nhóm lĩnh vực Giáo dục (Education) lần đầu tiên được THE đánh giá và đạt được thứ hạng 401–500 thế giới, là cơ sở giáo dục đầu tiên và duy nhất ở Việt Nam được xếp hạng. Nhóm lĩnh vực Sức khỏe và lâm sàng (Clinical and Health) cũng lần đầu tiên được THE đánh giá và có thứ hạng 601–800.

Vị trí cụ thể các nhóm lĩnh vực của Đại học Quốc gia Hà Nội trong kỳ xếp hạng 2024 như sau:

Giáo dục (Education) xếp hạng 401 - 500

Khoa học xã hội (Social Sciences) xếp hạng 501 - 600

Sức khỏe lâm sàng (Clinical and Health) xếp hạng 601 - 800

Kinh doanh và kinh tế (Business and Economics) xếp hạng 601 - 800

 Khoa học sự sống (Life Sciences) xếp hạng 801 - 1000

Khoa học máy tính (Computer Sciences) xếp hạng 801 - 1000

 Kỹ thuật (Engineering) xếp hạng 801 - 1000

 Khoa học tự nhiên (Physical Sciences) xếp hạng 801 - 1000.

 Ở kỳ xếp hạng 2024, THE đã sử dụng bộ tiêu chí mới (THE WUR 3.0) bao gồm 18 tiêu chí đánh giá với trọng số được điều chỉnh để phù hợp với từng nhóm lĩnh vực riêng lẻ (tăng 5 tiêu chí so với THE WUR 2.0 ở các kỳ xếp hạng trước) ở 5 nhóm tiêu chí: Giảng dạy (Teaching); Môi trường nghiên cứu (Research Environment); Chất lượng nghiên cứu (Research Quality); Chuyển giao công nghệ (Industry) và Mức độ quốc tế hóa (International Outlook)./.

 

  • Chia sẻ: