Tháng 122012

Đại hội lần thứ X Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh

Với khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ”, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh đã diễn ra tại Hà Nội từ 12 - 14/12/2012, biểu thị quyết tâm chính trị của tuổi trẻ Việt Nam trong thời kỳ mới, đảm nhận vai trò chủ thể xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

 

  • Chia sẻ: