Tháng 112012

Đại hội XVIII Đảng Cộng sản Trung Quốc hoàn thành việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo

Đại hội diễn ra từ ngày 8 đến 14/11/2012 đã hoàn thành việc chuyển giao thế hệ lãnh đạo, đồng chí Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thư, Chủ tịch Quân ủy Trung ương.

 

  • Chia sẻ: