Tháng 112022

Dân số thế giới cán mốc 8 tỷ người

Ngày 15/11/2022, bé gái Venice Mabansag, chào đời ở Manila (Philippines), trở thành công dân thứ 8 tỷ. Dấu mốc dân số này vừa tạo động lực phát triển, vừa đặt thế giới trước những thách thức về môi trường, hệ sinh thái, tài nguyên thiên nhiên, an ninh lương thực, an ninh nguồn nước...

 

  • Chia sẻ: