Tháng 92023

Đấu giá thành công 11 biển số xe ô tô với tổng số tiền trên 82 tỷ đồng

Thực hiện Nghị quyết số 73/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm đấu giá biển số xe ô tô, ngày 15/9/2023, Công ty Đấu giá hợp danh Việt Nam (VPA) - đơn vị được lựa chọn tổ chức đấu giá biển số xe ô tô đã tổ chức phiên đấu giá đối với 11 biển số xe và đã thành công tốt đẹp. Tổng số tiền trúng đấu giá là 82,325 tỷ đồng.

Phiên đấu giá thứ nhất, bao gồm 11 biển số xe ô tô của 10 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (19A-555.55; 30K-555.55; 15K-188.88; 99A-666.66; 36A-999.99; 43A-799.99; 47A-599.99; 51K-888.88; 98A-666.66; 65A-399.99 và 30K-567.89).

Mức giá cao kỷ lục 32,34 tỷ đồng đã thuộc về biển số khu vực TP Hồ Chí Minh: 51K - 888.88. Đứng thứ hai và thứ ba đều là biển số của Hà Nội. Trong đó, biển 30K - 555.55 có giá 14,12 tỷ đồng. Biển 30K - 567.89 có giá hơn 13 tỷ đồng.

Ở các vị trí tiếp theo là biển số Thanh Hóa 36A - 999.99 với giá trúng là 7,47 tỷ đồng. Biển số Bắc Ninh 99A - 666.66 là 4,27 tỷ đồng. Biển số của Bắc Giang 98A - 666.66 là 3,075 tỷ đồng. Thấp nhất là biển số Hải Phòng 15K - 188.88 có mức giá 650 triệu đồng. Các biển còn lại có giá giao động từ 1 tỷ đồng đến gần 3 tỷ đồng.

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kết quả đấu giá, biên bản đấu giá, danh sách người trúng đấu giá từ tổ chức đấu giá tài sản, Bộ Công an ban hành văn bản phê duyệt kết quả đấu giá. Bộ Công an sẽ gửi thông báo kết quả trúng đấu giá biển số xe ô tô vào hòm thư điện tử và gửi tin nhắn thông báo tới số điện thoại đã đăng ký tại tài khoản truy cập cho người trúng đấu giá ngay sau khi phê duyệt kết quả đấu giá.

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày có thông báo kết quả đấu giá, người trúng đấu giá phải nộp toàn bộ tiền trúng đấu giá sau khi đã trừ số tiền đặt trước vào tài khoản chuyên thu của Bộ Công an. Ngay sau khi nhận đủ số tiền trúng đấu giá, Bộ sẽ cấp hóa đơn điện tử bán tài sản công và văn bản điện tử xác nhận biển số xe ô tô trúng đấu giá gửi vào hòm thư điện tử cho người trúng đấu giá để làm thủ tục đăng ký xe.

Đấu giá biển số xe ô tô nhằm đáp ứng nhu cầu, nguyện vọng của người dân đăng ký biển số theo sở thích. Việc khai thác có hiệu quả tài sản công là kho biển số nhằm tạo nguồn thu cho ngân sách Nhà nước và công khai, minh bạch trong công tác đăng ký, quản lý xe với tiêu chí cải cách thủ tục hành chính, đo lường sự hài lòng của người dân. Đồng thời thực hiện nghiêm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an lấy người dân làm trung tâm phục vụ, là nguồn lực, động lực trong công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông./.
  • Chia sẻ: