Tháng 62011

Di sản Thành nhà Hồ và Hát Xoan được UNESCO tôn vinh

Ngày 27/6/2011, tại Pari (Pháp), Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận di tích Thành nhà Hồ (huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa) là di sản văn hóa thế giới. Tiếp đó, ngày 24/11/2011, tại Bali (Inđônêxia), UNESCO thông qua quyết định ghi nhận Hát Xoan (Phú Thọ) là di sản văn hóa phi vật thể thế giới cần bảo vệ khẩn cấp.

Như vậy đến hết năm 2011, Việt Nam có 16 di sản được UNESCO công nhận, ghi danh.

  • Chia sẻ: