2011

Dịch bệnh tay chân miệng lan rộng

Năm 2011, bệnh tay chân miệng lan rộng tại tất cả 63 tỉnh/thành cả nước với trên 90.000 ca mắc, hơn 150 người tử vong, phần lớn là trẻ em, tăng cao so với năm 2010, ảnh hưởng tới đời sống, sinh hoạt của người dân và gây lo ngại trong xã hội.

 

  • Chia sẻ: