Tháng 82010

Giáo sư Ngô Bảo Châu được trao giải thưởng toán học Fields

Giáo sư Ngô Bảo Châu, 38 tuổi, là người Việt Nam đầu tiên được nhận giải thưởng cao quý nhất dành cho các nhà toán học dưới 40 tuổi toàn cầu này. Đây là sự ghi nhận của cộng đồng toán học thế giới đối với việc chứng minh thành công công trình “Bổ đề cơ bản”, điểm mấu chốt trong “Chương trình Langlands” (chương trình thống nhất lý thuyết số và lý thuyết nhóm) của Giáo sư Ngô Bảo Châu.

 

  • Chia sẻ: