Tháng 22024

Giáo sư Phan Huy Lê - nhà sử học tiên phong, một người thầy mẫu mực, một nhân cách lớn

Là một trong những đại thụ của nền sử học Việt Nam hiện đại, Giáo sư Phan Huy Lê có hơn 60 năm liên tục nghiên cứu và giảng dạy, hoạt động và cống hiến cho sự nghiệp phát triển nền sử học và giáo dục nước nhà.

Sinh ra trong một gia đình có truyền thống khoa bảng nổi tiếng, được đào tạo, rèn luyện dưới chế độ mới, Giáo sư Phan Huy Lê đã trở thành một nhà sử học cách mạng chân chính, tận tâm tận lực phụng sự đất nước, phụng sự nhân dân bằng trí tuệ uyên bác và tất cả nhiệt huyết của một người cộng sản.

Giáo sư Phan Huy Lê đã dành cả cuộc đời cho sự nghiệp nghiên cứu lịch sử dân tộc với tài năng và tri thức đặc biệt. Hơn 500 công trình công bố trong nước và quốc tế, trong đó có những công trình được Giải thưởng Hồ Chí Minh và giải thưởng quốc tế đã phần nào nói lên cống hiến của ông cho đất nước, cũng như phản ánh tinh thần lao động khoa học nghiêm cẩn của ông.

Giáo sư Phan Huy Lê sinh ngày 23/2/1934, cách đây tròn 90 năm.

 


  • Chia sẻ: