2010

Kinh tế phục hồi, GDP tăng trưởng trên 6,7%

Kinh tế Việt Nam phục hồi trong bối cảnh kinh tế thế giới phải đối mặt với nhiều bất ổn sau suy thoái. Mười sáu trong số 21 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng tăng ở mức cao do những diễn biến phức tạp của thị trường, tác động mạnh đến sản xuất và đời sống của nhân dân.

 

  • Chia sẻ: