2020

Lần đầu tiên Việt Nam thực hiện một khung chương trình có nhiều bộ sách giáo khoa

Thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới đối với lớp 1 năm học 2020-2021, Việt Nam, lần đầu tiên, có nhiều bộ sách giáo khoa (SGK) khác nhau theo cùng một khung chương trình giáo dục phổ thông thống nhất, hiện thực hóa chủ trương xã hội hóa biên soạn SGK và xóa bỏ sự độc quyền trong công tác xuất bản, phát hành SGK.

Tuy nhiên, vấn đề giá SGK cao, việc sử dụng, lựa chọn ngữ liệu trong một số cuốn sách mới chưa phù hợp đã gây nhiều băn khoăn trong dư luận. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tiếp thu và điều chỉnh một số nội dung.

  • Chia sẻ: