Tháng 12023

Làn sóng sa thải nhân viên ồ ạt của các tập đoàn lớn

Bước sang năm 2023, làn sóng sa thải nhân viên tiếp tục diễn ra trong nhiều lĩnh vực và trên quy mô toàn cầu. Tình trạng này chủ yếu do sức ép từ những lo ngại suy thoái và bất ổn kinh tế vẫn đang đè nặng lên tâm lý, sức chống chịu của doanh nghiệp và các khách hàng. Lúc này, cả người lao động và doanh nghiệp cần chủ động để thích ứng trước những diễn biến khó lường của nền kinh tế thế giới.

  • Chia sẻ: