Tháng 92010

Liên hợp quốc ghi nhận Việt Nam đi đầu trong thực hiện MDGs

Tại Hội nghị cấp cao Liên hợp quốc kiểm điểm 10 năm thực hiện các Mục tiêu Phát triển Thiên niên kỷ (MDGs) ở New York tháng 9/2010, Việt Nam được đánh giá là một điển hình, hoàn thành sớm 5 trong tổng số 8 MDGs và về cơ bản có thể hoàn thành hết các mục tiêu vào năm 2015. Hai mục tiêu được thực hiện thành công nhất là xóa đói giảm nghèo và phổ cập giáo dục. 

 

  • Chia sẻ: