Tháng 102011

Lũ lụt nghiêm trọng tại Đồng bằng sông Cửu Long

 Do tác động của biến đổi khí hậu, từ tháng 10 đến đầu tháng 11/2011 tại Đồng bằng sông Cửu Long xảy ra đợt lũ lớn nhất trong một thập kỷ qua, làm 85 người chết, tổng thiệt hại vật chất lên tới trên 4.000 tỷ đồng.

 

  • Chia sẻ: