Tháng 62024

Một số nhà báo cách mạng nổi tiếng Việt Nam

Trải qua 99 năm xây dựng và phát triển (1925-2024), có rất nhiều các nhà báo lão thành đã có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp báo chí cách mạng Việt Nam. Đúng như lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, họ là những nhà báo đã dùng cây bút, trang giấy làm vũ khí sắc bén, chiến đấu cho mục đích vẻ vang của cách mạng trước đây và xây dựng đất nước sau này.

  • Chia sẻ: