Tháng 22024

Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân

Cách đây 65 năm, dưới bút danh Trần Lực, Bác Hồ đã viết bài báo nhan đề Tết trồng cây đăng Báo Nhân Dân ngày 28/11/1959, kêu gọi toàn dân hưởng ứng “Tết trồng cây”: "Việc này tốn kém ít mà lợi ích rất nhiều".

Tết Nguyên đán Canh Tý 1960 là Tết đầu tiên nhân dân ta hưởng ứng lời kêu gọi “Tết trồng cây” của Bác. Đó cũng là Tết mở đầu một tập quán tốt đẹp của nhân dân ta mỗi độ Tết đến Xuân về.

  • Chia sẻ: