Tháng 82010

Mỹ rút toàn bộ lực lượng chiến đấu khỏi Iraq

Ngày 19/8/2010, lính chiến Mỹ rút khỏi Iraq (Irắc) sau hơn 7 năm Mỹ phát động cuộc chiến lật đổ chế độ Saddam Hussein (Xađam Hútxen). Cuộc chiến có mức chi phí lên tới 737 tỷ USD này đã làm ít nhất 4.413 lính Mỹ thiệt mạng và 31.897 người bị thương.

 

  • Chia sẻ: