2012

Myanmar đạt được những kết quả quan trọng trong tiến trình cải cách toàn diện

Tiến trình cải cách ở Myanmar đã đạt được những kết quả tích cực, được cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung vào tháng 4/2012 làm tăng cường sự hòa hợp, hòa giải trong nước và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước và các tổ chức quốc tế.

 

  • Chia sẻ: