Tháng 12024

Ngành Nông nghiệp tăng trưởng cao nhất trong nhiều năm qua

Năm 2023 trong điều kiện khó khăn, thách thức nhiều hơn thời cơ, thuận lợi, ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế nông nghiệp, từ phát triển đơn ngành sang hợp tác, phát triển đa ngành; thúc đẩy tích hợp đa giá trị trong sản phẩm nông lâm thủy sản; chuyển từ chuỗi cung ứng nông sản sang phát triển các chuỗi ngành hàng nên đạt được nhiều kết quả tích cực.

Ảnh trên:  Vẻ đẹp mênh mông của cánh đồng Mường Thanh. Ảnh: Xuân Tư - TTXVN

Tăng trưởng GDP toàn ngành Nông nghiệp 3,83%, cao nhất trong nhiều năm gần đây, đóng góp lớn vào mức tăng trưởng 5,05% của nền kinh tế. Nông nghiệp tiếp tục khẳng định vị thế quan trọng và là trụ đỡ của nền kinh tế, bảo đảm vững chắc an ninh lương thực, đảm bảo một trong những cân đối lớn của nền kinh tế và góp phần ổn định kinh tế vĩ mô.

Tổng kim ngạch xuất khẩu nuôi trồng thủy sản duy trì mức cao, trên 53 tỷ USD; lần đầu tiên Việt Nam bán được 10,3 triệu tín chỉ carbon, thu về 1.200 tỷ đồng; thặng dư thương mại cao nhất từ trước tới nay 12,07 tỷ USD, tăng 43,7%. Phát triển công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản theo hướng chế biến sâu, giá trị cao. Nâng cao trình độ nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ.

 
  • Chia sẻ: