Tháng 62024

Ngày Đại dương thế giới 2024: Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương

Với chủ đề “Hiểu biết sâu sắc hơn về đại dương”, Ngày Đại dương thế giới năm 2024 được Liên hợp quốc phát động ̣nhằm kêu gọi các quốc gia và tổ chức cùng khám phá, đánh thức những hiểu biết về đại dương; cùng nỗ lực thay đổi để bảo vệ đại dương, vì một đại dương xanh và bền vững.

Ngày Đại dương thế giới ra đời với mục tiêu nâng cao nhận thức cho công chúng về tầm quan trọng của đại dương trong cuộc sống và khuyến khích, thúc đẩy các biện pháp để bảo vệ biển và đại dương.

Ngày Đại dương thế giới lần đầu tiên được tổ chức theo đề xuất của Chính phủ Canada năm 1992 tại Hội nghị cấp cao Trái đất diễn ra ở Rio de Janeiro, Brazil. Từ năm 2009, Đại hội đồng Liên hợp quốc chính thức chọn ngày 8/6 hằng năm là Ngày Đại dương thế giới nhằm khẳng định vai trò không thể thay thế của đại dương đối với Trái đất.

Thông điệp của Ngày Đại dương thế giới mỗi năm, thể hiện sự nỗ lực, kết nối tất cả mọi người trên toàn thế giới cùng bảo tồn, phát triển bền vững biển và đại dương; tôn vinh những giá trị của đại dương cho sự sống, cho sự phát triển bền vững và thịnh vượng của nhân loại.

Việt Nam là một trong số 9 quốc gia đầu tiên tổ chức các sự kiện chào mừng Ngày Đại dương thế giới trong khuôn khổ Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam (1-8/6/2009). Cùng với cộng đồng quốc tế, Việt Nam đã có những hành động hiệu quả thể hiện quyết tâm bảo tồn và phát huy giá trị của đại dương gắn với bảo vệ vững chắc chủ quyền quốc gia trên biển.

  • Chia sẻ: