2020

Ngoại giao đa phương Việt Nam có nhiều dấu ấn quan trọng

Việt Nam đảm nhận thành công trọng trách Chủ tịch ASEAN 2020, Chủ tịch Hội đồng liên nghị viện Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (AIPA 41) và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an (HĐBA) Liên hợp quốc (LHQ) nhiệm kỳ 2020-2021, chủ động đóng góp xây dựng, định hình các thể chế đa phương.

Với tinh thần “Gắn kết và chủ động thích ứng”, Việt Nam đã tổ chức thành công bằng hình thức trực tuyến, bán trực tuyến Hội nghị Cấp cao ASEAN 36 và 37 cùng các Hội nghị cấp cao liên quan; đề xuất 13 sáng kiến, nỗ lực hợp tác kiểm soát dịch COVID-19; triển khai Kế hoạch phục hồi tổng thể… Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 đã thông qua hơn 80 văn kiện, số lượng cao nhất trong các kỳ họp ASEAN, trong đó có Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện khu vực châu Á - Thái Bình Dương (RCEP).

Trên cương vị Ủy viên không thường trực HĐBA LHQ, Việt Nam đã có các sáng kiến: tổ chức phiên thảo luận mở đầu tiên về hợp tác giữa LHQ - ASEAN “Thúc đẩy tuân thủ Hiến chương LHQ trong duy trì hòa bình và an ninh quốc tế”; xác lập Ngày Quốc tế sẵn sàng chống dịch bệnh vào ngày 27/12 hằng năm.

  • Chia sẻ: