Tháng 112023

Nhà thơ Nông Quốc Chấn - "cánh chim đầu đàn" trong nền văn học nghệ thuật mới của các dân tộc thiểu số

Nhà thơ Nông Quốc Chấn tên thật là Nông Văn Quỳnh, là người con của dân tộc Tày, ở xã Cốc Đán, huyện Ngân Sơn. Năm 2023 là kỷ niệm tròn 100 năm ngày sinh của ông - người dân tộc thiểu số đầu tiên mang hơi thở núi rừng Việt Bắc vào thi ca. 

Là "cánh chim đầu đàn" trong nền văn học nghệ thuật mới của các dân tộc thiểu số Việt Nam nói riêng, nền văn học Việt Nam nói chung, đóng góp của nhà thơ Nông Quốc Chấn đã được ghi nhận bằng nhiều giải thưởng: Bài thơ Dọn về làng nhận Giải thưởng tại Đại hội Thanh niên, Sinh viên thế giới Berlin (1951); Giải thưởng Hội Văn nghệ Việt Nam (1954); Giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam (1958)... và vinh dự nhất là Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật đợt II (2000).

  • Chia sẻ: