2010

Nhiệm kỳ Chủ tịch ASEAN của Việt Nam thành công tốt đẹp

Với việc chủ trì thành công hơn 100 hội nghị và sự kiện chính trị quan trọng của ASEAN, Việt Nam ghi dấu ấn về một nước Chủ tịch ASEAN chủ động, tích cực, có trách nhiệm, hoàn thành tốt các mục tiêu của Hiệp hội năm 2010. Thành công của Việt Nam góp phần tăng cường đoàn kết nội khối, thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

 

  • Chia sẻ: