Tháng 12024

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 2/2024

Từ tháng 2/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: quy định mức thu phí sử dụng đường bộ mới; điều kiện sao, chụp hình ảnh tiền Việt Nam; các cơ sở giáo dục được lựa chọn sách giáo khoa; bỏ xếp loại trên bằng tốt nghiệp Trung học Cơ sở; quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay...

  • Chia sẻ: