Tháng 32024

Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 4/2024

Từ tháng 4/2024, một số chính sách mới như: Quy định mới về hoạt động lấn biển theo Luật Đất đai 2024; Quy định mới về cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kỹ thuật đối với thiết bị, phương tiện chuyên ngành hàng không; Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông Vận tải... chính thức có hiệu lực.

  • Chia sẻ: