Tháng 12024

Những lễ cúng quan trọng trong tháng Chạp của người Việt

Đối với người Việt Nam, tháng Chạp - tháng 12 âm lịch - rất quan trọng trong đời sống tâm linh, vì đây là khoảng thời gian kết thúc một năm, chuẩn bị đón Tết Nguyên đán. Trong tháng này có 3 lễ cúng rất quan trọng mà mọi gia đình đều thực hiện, đó là Lễ cúng rằm tháng Chạp, Lễ cúng ông Công, ông Táo và Lễ cúng Tất niên.

  • Chia sẻ: