Tháng 112012

Palestine được nâng cấp lên quy chế nhà nước quan sát viên tại Liên hợp quốc

Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ngày 29/11/2012 đã bỏ phiếu thông qua nghị quyết nâng cấp quy chế cho Palestine (Palextin) từ thực thể quan sát viên lên nhà nước quan sát viên phi thành viên. Sự kiện này là thắng lợi chính trị quan trọng của nhân dân Palestine trong cuộc đấu tranh xây dựng nhà nước độc lập, có chủ quyền, phù hợp với các nghị quyết của LHQ và luật pháp quốc tế.

 

  • Chia sẻ: