Tháng 72012

Phát hiện hạt mới tương thích với hạt cơ bản Higgs

Tổ chức nghiên cứu hạt nhân châu Âu (CERN) đã phát hiện một hạt mới có các đặc điểm tương thích với hạt cơ bản Higgs. Đây là một thành quả nghiên cứu quan trọng, mở đường cho những nghiên cứu chi tiết hơn, đòi hỏi những thông kê ở phạm vi rộng hơn nhằm thiết lập những đặc tính của phần tử mới, đồng thời mở ra khả năng khám phá những bí ẩn khác trong vũ trụ.

 

  • Chia sẻ: