Tháng 92023

Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất

 

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ dự Phiên họp giả định "Quốc hội trẻ em" lần thứ nhất - năm 2023. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong 2 ngày 9 và 10/9/2023, Phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ nhất, năm 2023 do Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội đồng Đội Trung ương chủ trì, phối hợp với Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức đã diễn ra tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Đây là lần đầu tiên, phiên họp giả định Quốc hội trẻ em được tổ chức nhằm góp phần triển khai hiệu quả Luật Trẻ em năm 2016, đặc biệt, là các quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 77 “tổ chức để trẻ em được tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân”; khoản 4, Điều 79 “Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp có trách nhiệm thường xuyên và định kỳ tiếp xúc với trẻ em hoặc đại diện trẻ em”. 

Phiên họp có ý nghĩa quan trọng trong việc thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em vào các vấn đề về trẻ em, kiến nghị các cấp, ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm trong công tác chăm sóc, bảo vệ, giáo dục trẻ em - chủ nhân tương lai của đất nước.

Phiên họp có sự tham dự của 263 đại biểu trẻ em đến từ 63 tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều hành phiên họp là các trẻ em tiêu biểu, có thành tích xuất sắc được lựa chọn từ hơn 263 đại biểu trẻ em tham gia phiên họp. Em Đặng Cát Tiên (Khánh Hòa) được chọn đóng vai Chủ tịch “Quốc hội trẻ em”.

Tại phiên họp toàn thể giả định “Quốc hội trẻ em”, các đại biểu trẻ em đóng vai là đại biểu Quốc hội tham gia Phiên họp của Quốc hội đã tập trung thảo luận về hai vấn đề đang được trẻ em và toàn xã hội đặc biệt quan tâm: “Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng” “Phòng, chống tai nạn thương tích, bạo lực, xâm hại trẻ em”. Các nội dung quan trọng này đã được triển khai lấy ý kiến của cử tri trẻ em cả nước, các chuyên gia, nhà khoa học thông qua nhiều hình thức đa dạng, phong phú như Diễn đàn trẻ em, kỳ họp hội đồng trẻ em các cấp, khảo sát bằng phiếu hỏi trực tuyến, trực tiếp...

 Phát biểu sau khi kết thúc phiên họp, biểu dương thành tích, sự nỗ lực của các cháu tham dự phiên họp giả định, Chủ tịch Quốc hội  Vương Đình Huệ nhấn mạnh, "Chính sự thể hiện xuất sắc của các cháu hôm nay cho thấy phiên họp Quốc hội giả định là một mô hình rất có ý nghĩa và hiệu quả, nhằm thúc đẩy sự tham gia sớm của trẻ em vào các hoạt động chính trị, xã hội, góp phần bảo đảm quyền và lợi ích của trẻ em, hướng cho trẻ em trở thành những công dân có trách nhiệm với đất nước, xã hội và khả năng trở thành những nhà lãnh đạo trong tương lai”./.

 

  • Chia sẻ: