Tháng 32011

Phong trào “Chiếm Phố Wall” lan rộng

Một phong trào biểu tình lớn mang tên “Phố Wall” bắt đầu từ New York, ngày 19/3/2011, lan rộng trên toàn nước Mỹ và 951 thành phố tại 82 quốc gia ở tất cả các châu lục. Phong trào phản ánh sự bất bình sâu sắc của người dân trước những bất công trong phân chia của cải xã hội.

 

  • Chia sẻ: