Tháng 91977

Quan hệ Việt Nam - Liên hợp quốc (20/9/1977 - 20/9/2023)

Việt Nam chính thức gia nhập Liên hợp quốc vào ngày 20/9/1977. Kể từ khi tham gia vào các hoạt động chung của Liên hợp quốc, Việt Nam đã chủ động đóng góp tích cực và ngày càng thực chất đối với hoạt động của Liên hợp quốc.

Sự hợp tác giữa Việt Nam và Liên hợp quốc là một ví dụ điển hình về hợp tác phát triển giữa các nước thành viên Liên hợp quốc cũng như về vai trò của Liên hợp quốc trong việc thúc đẩy hợp tác quốc tế nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế, xã hội, văn hóa và nhân đạo. Sự hợp tác đã đạt được những kết quả tốt và có tác dụng tích cực, đáp ứng được yêu cầu của Việt Nam về phát triển kinh tế-xã hội trong từng giai đoạn. 

Thông qua những đóng góp tích cực tại Liên hợp quốc, Việt Nam đã cho thấy những cam kết mạnh mẽ của một quốc gia luôn tích cực nỗ lực xây dựng lòng tin và đối thoại, làm cầu nối tìm kiếm giải pháp hòa bình cho các cuộc xung đột trên thế giới thông qua Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và sự hợp tác ngày càng chặt chẽ giữa Liên hợp quốcvà các tổ chức cũng như các cơ chế đa phương.

  • Chia sẻ: