2012

Sôi động các hoạt động ngoại giao, trong đó có Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào

Năm 2012 là một trong những năm có các hoạt động đối ngoại dồn dập nhất với 49 đoàn Lãnh đạo Cấp cao các nước thăm Việt Nam, 37 đoàn Lãnh đạo Cấp cao Việt Nam thăm các nước và dự các Hội nghị quốc tế. Đặc biệt, Năm Đoàn kết, Hữu nghị Việt Nam - Lào nhân kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (5/9/1962 - 5/9/2012), 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2012) được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực, thể hiện sinh động tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt và quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

 

  • Chia sẻ: