2010

Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam (Vinashin)

Các cơ quan chức năng đã xử lý những sai phạm nghiêm trọng của Vinashin, đồng thời Chính phủ có biện pháp tái cơ cấu Tập đoàn này nhằm tiếp tục triển khai chủ trương đưa ngành công nghiệp đóng và sửa chữa tàu biển trở thành ngành mũi nhọn của kinh tế hàng hải và thực hiện Chiến lược biển Việt Nam.

 

  • Chia sẻ: