Tháng 102023

Tăng cường hơn nữa quan hệ Đối tác Toàn diện Việt Nam-Argentina

Cách đây 50 năm, Argentina là một trong ba nước Mỹ Latinh (sau Cuba và Chile) thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam vào ngày 25/10/1973. Kể từ đó đến nay, quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước không ngừng được củng cố và phát triển tốt đẹp.

Trong chặng đường phát triển, hai nước luôn dành cho nhau tình đoàn kết và sự ủng hộ quý báu. Việt Nam luôn trân trọng và ghi nhớ phong trào quần chúng nhân dân Argentina đoàn kết ủng hộ nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây.

Việc hai nước mở Đại sứ quán tại hai thủ đô giữa những năm 90 của thế kỷ XX và tiếp theo đó là các chuyến thăm thường xuyên của lãnh đạo cấp cao hai nước đã tạo động lực mạnh mẽ để thúc đẩy các mối quan hệ chính trị, kinh tế, văn hóa giữa Việt Nam và Argentina. Đặc biệt, sau khi hai nước nâng tầm quan hệ lên Đối tác toàn diện vào năm 2010, mối quan hệ giữa hai nước đã có những bước phát triển mới rất tích cực trên tất cả các lĩnh vực.

Năm 2023 là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Argentina (1973-2023). Sự kiện này sẽ góp phần củng cố và thúc đẩy tình hữu nghị, đoàn kết và ủng hộ lẫn nhau giữa hai nước, đưa quan hệ Đối tác toàn diện Việt Nam-Argentina ngày càng thực chất và hiệu quả.

  • Chia sẻ: