Tháng 22024

Thanh niên Việt Nam - vững vàng tiếp bước

Khát khao cống hiến, lập thân, lập nghiệp, làm giàu bằng sức lực, tri thức đã và đang thôi thúc nhiều thanh niên hành động và khởi nghiệp.

Mỗi người tự chọn cho mình những hoài bão và có những cách thức khác nhau để đi trên con đường ấy. Trách nhiệm của xã hội là giáo dục, thử thách, trao quyền và tin tưởng ở thế hệ trẻ. Và khơi lên ở thế hệ trẻ khát vọng khởi nghiệp, để khát vọng của mỗi thanh niên Việt Nam trở thành khát vọng của cả dân tộc về một đất nước thịnh vượng.

  • Chia sẻ: