Tháng 32024

Thanh niên xung kích tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng

Năm 2024 là một năm đặc biệt với tổ chức Đoàn, khi kỷ niệm tròn 20 năm tháng Ba được Đảng, Nhà nước đồng ý lựa chọn là Tháng Thanh niên. Chặng đường đó đã ghi dấu ấn của lớp lớp thế hệ thanh niên Việt Nam trong quá trình đóng góp xây dựng đất nước, với tinh thần xung kích, tình nguyện, sáng tạo vì lợi ích của cộng đồng, xã hội, cũng như sự quan tâm, hỗ trợ đối với công tác phát triển thanh niên.

[Ảnh trên: Sinh viên Trường Đại học Kinh tế Hồ Chí Minh tham gia thực hiện công trình đường giao thông nông thôn tại xã Mỹ Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Ảnh: Lê Thúy Hằng - TTXVN]

Năm 2003, Trung ương Đoàn phát động Tháng Thanh niên đầu tiên với tinh thần “Thanh niên hành động vì cộng đồng, xã hội chăm lo, bồi dưỡng thanh niên”, thu hút đông đảo bạn trẻ và nhiều tầng lớp nhân dân hưởng ứng. Thành công của chương trình đã trở thành tiền đề quan trọng để Trung ương Đoàn báo cáo, xin ý kiến và sau đó được Ban Bí thư Trung ương Đảng, Chính phủ đồng ý chọn tháng Ba hằng năm là Tháng Thanh niên kể từ năm 2004.

  • Chia sẻ: