Tháng 22024

Thành phố Hồ Chí Minh và Sơn La là thành viên "Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu"

Ngày 14/2/2024, Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã tổ chức Lễ công bố danh sách 64 thành phố đến từ 35 quốc gia được công nhận là thành viên “Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”, trong đó có 2 thành phố của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La.

(Ảnh trên: Màn hình thời điểm công bố 2 thành phố của Việt Nam là Thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La được công nhận là thành viên “Mạng lưới thành phố học tập toàn cầu”. Ảnh: TTXVN phát)

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Đại diện thường trực của Việt Nam bên cạnh UNESCO, chia sẻ tin vui đầu xuân Giáp Thìn và cho biết đây không chỉ là niềm tự hào đối với Việt Nam mà còn là sự ghi nhận của quốc tế đối với những nỗ lực xuất sắc của các thành phố trong quá trình thúc đẩy học tập suốt đời cho mọi người dân ở địa phương. Sự kiện cũng thể hiện những bước triển khai cụ thể chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước ta về hội nhập quốc tế, khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, nâng cao chất lượng nền giáo dục và nguồn nhân lực.

Ông Đào Quyền Trưởng, Phó Vụ trưởng Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao, Ủy viên Thư ký Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, đánh giá đây là kết quả của việc thực hiện Chiến lược Ngoại giao văn hóa đến năm 2030, qua đó góp phần thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế và Chỉ thị 25 của Ban Bí thư về đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030. Đây cũng là thành quả của sự quyết tâm, nỗ lực và phối hợp chặt chẽ trong thời gian qua của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La với Ủy ban quốc gia UNESCO Việt Nam, Vụ Ngoại giao văn hóa và UNESCO - Bộ Ngoại giao, Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, các chuyên gia, nhà khoa học Việt Nam và quốc tế cũng như sự đóng góp quan trọng của người dân địa phương.

Như vậy cho tới nay, Việt Nam có tổng số 5 thành phố được công nhận là thành viên “Mạng lưới các thành phố học tập toàn cầu”. Trước đó, năm 2020, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp và thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An, đã vinh dự được công nhận là thành viên Mạng lưới này và năm 2022, Việt Nam có thêm thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp được công nhận là thành viên Mạng lưới.

 

  • Chia sẻ: